pühapäev, 11. mai 2008

Ümberjutustus

Mine Interneti-aadressile http://www.tv.ee/ ning kliki filmi rubriigile. Vali välja üks multifilm ("Ramsese vembud" I-IV) ning vaata see ära.
Kui film on vaadatud, kirjuta nähtu põhjal ümberjutustus Wordis - põhjalik ja detailne kokkuvõte toimunud sündmuste kohta, millel on oma sissejuhatus, teema arendus ja kokkuvõte.
Kontrolli ning paranda õigekirjavead ning jaota tekst lõikudeks.
Publitseeri saadud jutt oma ajaveebis.

kolmapäev, 7. mai 2008

Rahvakalendri tähtpäevad

Koosta kokkuvõte eesti rahvakalenri 10 olulisema tähtpäeva kohta ning pane see üles oma ajaveebi. Kokkuvõte peab sisaldama infot selle kohta, millal tähtpäeva peetakse, miks tähistatakse, millised on selle päeva kombed, milliseid toite söödi ning kuidas suhtud Sina sellesse päeva (kas oled tähistanud). NB! Ära kopeeri teksti, vaid kirjuta oma sõnadega kõige olulisemast, mida kõik võiksid teada ja meelde jätta. Võimalusel lisa ka sobiv illustratsioon.
Materjali leiad kirjanduse õpikust ja Interneti leheküljelt http://www.folklore.ee/Berta/ .

pühapäev, 20. aprill 2008

Sünonüümid ja antonüümid

Mine Interneti-aadressile http://www.eki.ee/dict/ ja otsi sünonüümisõnastikust järgmiste sõnade sünonüümid:
vaene -
roheline -
laps -
jooksma -
julge -
õpilane -
sööma -
ohtlik -
meeldima -
väljamõeldis -
Antonüümisõnastikust otsi järgmiste sõnade antonüümid:
sile -
helde -
sitke -
lähedane -
värske -
ärev -
virk -
lõbus -
kitsas -
hapu -
raske -
tuhm -
puhas -
Leitud sünonüüme ja antonüüme kasutades koosta 20-lauseline põnev jutt. Pealkirjasta see ning publitseeri oma ajaveebis.

Luuletuse kirjutamise võistlus

Osa luuletuse ridu on ette antud, Sina kirjuta sobivad järgmised värsid. Tervikluuletus pane oma ajaveebi. Valime parima luuletuse!

Minu sõber oled sina
...
Kui mul täna abi vaja,
...
Koos meil alati on tore,
...
Siis kui päike paistab õues,
...
Ja kui taevast vihma kallab,
...
Täna ütlen sulle seda,
...
Alati su sõbraks jään,
...
Kui sa mul sõbraks jääd,
...

Hinda lugusid!

Loe läbi oma nimetähega algavate kaaslaste jutud (vähemalt 5) ning kirjuta vastavate juttude alla kommentaaridesse oma hinnang (sisu, õigekiri, sõnastus).
Kui Sinu nimetähega on vähem kui 5 klassikaaslast, siis vali välja need inimesed, kellel samuti ei alga nimi sama algustähega.

Meil juhtub koolis nii naljakaid asju II

Vaata kirjutatud lugu üle, tee parandusi ning pane see üles oma ajaveebi.

pühapäev, 13. aprill 2008

Meil juhtub koolis nii naljakaid asju

Oleme harjunud, et küsimusele „Kuidas sul koolis läks?“, vastatakse ikka napisõnaliselt „Hästi!“. Mida kõike see „Hästi!“ aga tegelikult tähendada võib? Kellegi jaoks kindlasti seda, et õpetaja kutsus vastama ja pani hea hinde. Mõne teise jaoks aga hoopis seda, et õpetaja ei kutsunud vastama. Enamasti on arvatavasti hästi lihtsalt siis, kui koolis saadakse kokku oma sõpradega ja koos on päris tore olla. Ehk isegi lõbus?

Kirjuta vahva lugu koolis juhtunud sündmustest või olukordadest, millele tagantjärele mõeldes suunurgad tahtmatult ülespoole kerkivad ja võib õhinal teatada: „Meil juhtub koolis nii naljakaid asju“.
Kirjuta jutt Wordi dokumendina, rakendades kõiki õpitud vormistusreegleid (Times New Roman, teksti suurus 12, reasamm 1,5, rööpjoondus). Pealkirjaks pane „Meil juhtub koolis nii naljakaid asju”. Teksti pikkus vähemalt üks A4.