pühapäev, 13. aprill 2008

Meil juhtub koolis nii naljakaid asju

Oleme harjunud, et küsimusele „Kuidas sul koolis läks?“, vastatakse ikka napisõnaliselt „Hästi!“. Mida kõike see „Hästi!“ aga tegelikult tähendada võib? Kellegi jaoks kindlasti seda, et õpetaja kutsus vastama ja pani hea hinde. Mõne teise jaoks aga hoopis seda, et õpetaja ei kutsunud vastama. Enamasti on arvatavasti hästi lihtsalt siis, kui koolis saadakse kokku oma sõpradega ja koos on päris tore olla. Ehk isegi lõbus?

Kirjuta vahva lugu koolis juhtunud sündmustest või olukordadest, millele tagantjärele mõeldes suunurgad tahtmatult ülespoole kerkivad ja võib õhinal teatada: „Meil juhtub koolis nii naljakaid asju“.
Kirjuta jutt Wordi dokumendina, rakendades kõiki õpitud vormistusreegleid (Times New Roman, teksti suurus 12, reasamm 1,5, rööpjoondus). Pealkirjaks pane „Meil juhtub koolis nii naljakaid asju”. Teksti pikkus vähemalt üks A4.

Kommentaare ei ole: