pühapäev, 20. aprill 2008

Hinda lugusid!

Loe läbi oma nimetähega algavate kaaslaste jutud (vähemalt 5) ning kirjuta vastavate juttude alla kommentaaridesse oma hinnang (sisu, õigekiri, sõnastus).
Kui Sinu nimetähega on vähem kui 5 klassikaaslast, siis vali välja need inimesed, kellel samuti ei alga nimi sama algustähega.

Kommentaare ei ole: